Laserové gravírovací, čisticí, svářecí a značkovací stroje

Získejte cenovou nabídkuletadlo
Záruční politika

Záruční politika

Vaše záruka na produkt

Velmi si vážíme vašeho zájmu o CHUKE.Tato omezená záruka se vztahuje pouze na nákupy provedené u CHUKEMachine .com.

DŮLEŽITÉ: POUŽÍVÁNÍM VÝROBKU CHLUKE SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE BUDETE VÁZÁNI PODMÍNKAMI ZÁRUKY NA CHLUČI, JAK JE UVEDENO NÍŽE.

NA JAKÉ ČÁSTI SE VZTAHUJE ZÁSADY ÚDRŽBY?

CHUKE poskytuje záruku na všechny produkty a příslušenství značky CHUKE, které jsou dodávány s originálním obalem („produkt CHUKE“) na vadné materiály a výrobní vady, pokud jsou používány normálně v souladu s pokyny společnosti CHUKE, po dobu JEDNÉHO (1) ROKU („Záruční doba“ ) od data původního nákupu.Pokyny CHUKE zahrnují, ale nejsou omezeny na informace uvedené v uživatelských příručkách/manuálech, technických specifikacích a servisních sděleních.

Během záruční doby přebírá společnost CHUKE plnou odpovědnost za opravu jakýchkoli škod nebo závad, které se vyskytly při běžném používání, způsobené chybným zpracováním, bez jakýchkoli nákladů pro zákazníka.

JAK CHUKE ŘEŠÍ PROBLÉMY?

CHUKE nahradí vadné díly novými nebo renovovanými náhradními díly – bez nákladů pro zákazníka.

JAK DLOUHO JE ZÁRUKA NA STROJ?

Jeden rok (365 dní od data nákupu)

NA CO SE TATO ZÁRUKA NEVZTAHUJE?

Tato záruka se nevztahuje na produkty nebo příslušenství jiné značky než CHUKE, a to ani v případě, že jsou baleny nebo prodávány společně s produkty CHUKE.Podrobnosti o použití a vašich právech najdete v licenční smlouvě, která je připojena k produktu/příslušenství jiného výrobce než CHUKE.CHUKE nezaručuje, že provoz produktu CHUKE bude bezchybný nebo nepřerušovaný.

Tato záruka se nevztahuje na:

● Škody způsobené nedodržením pokynů týkajících se použití produktů CHUKE.

● Nesprávné fungování v důsledku špatného zacházení, nehody, nesprávného použití, požáru, zemětřesení, kontaktu s kapalinou nebo jiných vnějších příčin nebo přírodních katastrof.

●Problémy vyplývající ze servisu prováděného kýmkoli jiným, než je CHUKE nebo autorizovaný zástupce CHUKE.

● Úpravy nebo změny funkčnosti nebo schopnosti bez písemného souhlasu CHUKE.

● Přirozené stárnutí nebo opotřebení produktu CHUKE.

VAŠE ODPOVĚDNOSTI

Před vyhledáním záručního servisu si prosím prohlédněte online zdroje společnosti CHUKE.Pokud má produkt CHUKE stále problémy i po využití našich zdrojů, kontaktujte nás.

Zástupce CHUKE vám pomůže určit, zda je nutné provést servis produktu CHUKE, a pokud ano, bude vás informovat o krocích, které společnost CHUKE podnikne k vyřešení problému.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

S VÝJIMKOU JAK JE UVEDENO V TÉTO ZÁRUCE, NEODPOVÍDÁ CHUKE ZA ŽÁDNÉ JINÉ ŠKODY, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ, KTERÉ VZNIKAJÍ Z JAKÉHOKOLI PORUŠENÍ ZÁRUKY NEBO PODMÍNEK.

SOUKROMÍ

Společnost CHUKE bude udržovat a používat informace o zákaznících v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů zákazníků společnosti CHUKE.

VŠEOBECNÉ

Pro upřesnění nebo dotazy k záruce prosím

klikněte zde

Dotaz_img